Surimassa Industries N.V. is opgericht op 19 maart 2007 en is gevestigd te Para, Afobakkaweg perc. 1960, Mast 15. Fabrikant voor het vervaardigen van tegelijm, voegcement en andere producten.

Missie
De missie van Surimassa Industries N.V. is: “ het produceren & leveren van kwalitatieve bouwkundige producten en diensten tegen een concurrerende marktprijs”.

Het doel van de vennootschap is:
H
et importeren en/of fabriceren en in de handel brengen van bouwmaterialen, bouwmachines, staalconstructies, gereedschappen voor de bouwindustrie, alles in de meest uitgebreide zin.
Het aannemen, onder aannemen, uitvoeren en doen uitvoeren van alle werken op bouwkundig gebied, en het verrichten van alle handelingen welke daarmee verband houden.
Het deelnemen in- of samenwerken met andere ondernemingen of instellingen met een gelijk of aanverwant doel.
Het doen, verkopen en/ of exploiteren van onroerend goederen en voorts.
Het drijven van iedere zaak en iedere onderneming waartoe een vennootschap in Suriname bevoegd is.

BOUWEN MET DE ECOLOGISCHE MODULAIRE BOUWMETHODE, BLIJFT DE BOUWPLAATS SCHOON EN GEORGANISEERD, VRIJ VAN HOUT, GEREEDSCHAPPEN VERSPREID, SPIJKERS EN GROTE VOLUMEN VAN BASISMATERIALEN ZAND, GRIND, CEMENT EN STUCCO. MET DEZE, WORDT DE BOUWPLAATS VEILIGER VOOR DE CIRCULATIE, VERBETERT DE CONTROLE EN ZO, VOORKOM JE VERSPILLING VAN MATERIAAL EN ARBEID.

AFWERKING
DE ECOBRICK HEEFT EEN EXCELLENTE BUITEN AFWERKING EN KAN MEN DEZE LATEN ZIEN, EVENTUEEL KAN MEN EEN DOORZICHTIGE BESCHERMENDE POLYMEER OVERHEEN VERVEN.

ALLE ANDERE AFWERKINGEN ZIJN OOK MOGELIJK, ZOALS LATEXVERF, LAKVERF, GIPS,STUCCO, DECORATIEVE STENEN, TEGELS ETC..OOK KAN IS DE ECOBRICK GESCHIKT VOOR DIVERSE SOORTEN CHEMISCHE MATERIALEN ZONDER ENIGE PROBLEEM.

Voor enige informatie contact ons!

Graag zouden wij hier van de diaspora u willen ondersteunen met onze kennis en expertise. Wij zij al 5 jaar bezig om ons netwerk vorm te geven in een platform.