Visverwerkingsbedrijf “Dutch Seafoods BV” in IJmuiden is 4 jaren bezig geweest om de  visverwerkingsfabriek en de visafvalverwerkingsfabriek vergunningen voor elkaar te krijgen. Voor een stuk grond om deze projecten te kunnen realiseren ligt een grondaanvraag bij het ROGB.

Bij de KKF is hij ingeschreven onder de naam “Dutch Seafoods Suriname NV”

De overheid heeft te kennen gegeven de parastatale bedrijven die niet winst gevend zijn te gaan privatiseren. In het kader van het nieuw beleid wil Dutch Seafoods Suriname NV graag een samenwerkings overeenkomst tekenen om SAIL/SIS en Cevihas onder de loep te nemen en deze bedrijven over te nemen en deze te gaan moderniseren en het management te upgraden, zodat er efficiënter gewerkt kan worden met als doel meer productie en werkgelegenheid. Deze boost laat de export naar Europa en Amerika meer valuta genereren.

Visafvalverwerkingsbedrijf:

A – Het grote probleem in Suriname en omliggende landen is dat alle Vis en Garnalenresten  rechtstreeks in de zeeën en rivieren worden gestort.
B – Het probleem dat ontstaat door de storting van Vis en Garnalenresten is een grote vervuiling in de zeeën en rivieren ( verstoring van het Ecologisch evenwicht ).Met het opzetten van een Visafvalverwerkingsfabriek kan en zal dit probleem worden opgelost ( herstelling van het Ecologisch evenwicht ).                               
C – De Vis en Garnalenresten zullen door Dutch Seafoods worden opgehaald en rechtstreeks naar de Visafvalverwerkingsfabriek worden vervoerd, waar het wordt verwerkt tot vismeel en Visolie.Daarnaast zorgt Dutch Seafoods voor Werkgelegenheid, waardoor er weer een Economische vooruitgang kan/zal ontstaan.
D – Er is in de wereld een grote vraag naar de eindproducten ( visolie en vismeel ) van de Visafvalfabriek.
Het bedrijf richt zich op de bedrijven welke deze producten hard nodig hebben.Dit zijn de Vis en Garnalen kwekerijen alsmede de kippenboerderijen.
E – Daar er een groot tekort aan Visolie en Vismeel is op de wereld markt zal er geen concurrentie zijn.
Het is momenteel zo, dat de bestaande bedrijven voor Visolie en Vismeel geïnteresseerd zijn in het eindproduct van Dutch Seafoods Suriname.
F – Het eigendomsrecht is in handen van Dhr. John Wilmink en Cindy Wilmink, eigenaren van Dutch Seafoods Netherlands B.V.
G – het rendement kan nog niet worden berekend, daar er eerst nog een onderzoek moet komen naar de Vis en Garnalenresten toevoer.

Voor enige informatoe contact ons!

Graag zouden wij hier van de diaspora u willen ondersteunen met onze kennis en expertise. Wij zij al 5 jaar bezig om ons netwerk vorm te geven in een platform.