“Bio Fertilizer Suriname NV” gaat een ureum fabriek neerzetten te Nickerie of Saramacca voor de rijstbouw, groetenteelt en de bloementeelt sector.

Voor dit heeft hij een stuk grond nodig langs een rivier zodat er via water getransporteerd kan worden, de benodigde vergunningen moeten gefaciliteerd worden. Deze fabriek wordt overgebracht uit Canada van waaruit ook de expertise komt.

Voor enige informatie contact ons!

Graag zouden wij hier van de diaspora u willen ondersteunen met onze kennis en expertise. Wij zij al 5 jaar bezig om ons netwerk vorm te geven in een platform.