Profile:

Graag zouden wij hier van de diaspora u willen ondersteunen met onze kennis en expertise. Wij zij al 5 jaar bezig om ons netwerk vorm te geven in een platform. Nu er eindelijk een democratische regering gaat aantreden zijn wij bereid een bijdrage te leveren aan de opbouw van Suriname. Hierbij hebben wij al zeker 5 investeerders die bereid zijn in Suriname te gaan investeren. Wij zullen onze krachten bundelen en hopen met de Surinaamse overheid samen te werken, om deze investeerders op een adequate wijze te kunnen faciliteren en zo hun projecten te kunnen realiseren.

Investment & Development Group Suriname

Sinds kort hebben wij gemeend om een consultancy bedrijf op te zetten, om het werk dat wij aan het doen zijn meer kracht en bekendheid te geven. Daarvoor hebben wij deze website gelanceerd.

Ons bedrijf heet Investment & Development Group Suriname en is gevestigd te Paramaribo in Suriname. De groep bestaat uit 4 leden, ing. I.Bhola, dhr. J. Pahladsingh, dhr. R.Chotkan en dhr. V. Kanhai.

voor enige informatie contact ons!

Graag zouden wij hier van de diaspora u willen ondersteunen met onze kennis en expertise. Wij zij al 5 jaar bezig om ons netwerk vorm te geven in een platform.