Dhr. Jay Pahladsingh
Directeur Investment & Development Group Suriname

Ben naast mijn beroep als relatie therapeut ook politicus. In de hoedanigheid van politicus heb ik mij jaren in de Nederlandse politieke arena mogen meelopen. Sinds 2015 heb ik mij dan ook begeven in de Surinaamse politiek, om mede te helpen een ommekeer te brengen in de Surinaamse politiek.Vanuit de diaspora in Nederland hebben wij samen met enkele prominenten VHP Nederland opgericht, waaronder ook kernen uit diverse gemeenten hierbij aansloten. Als ondervoorzitter van VHP Nederland heb ik de verkiezingen van 25 mei 2020 in Nickerie begeleid voor de partij. Na de overwinning heb ik een VHP ministers ronde gedaan, om kennis te maken met de nieuwe ministers, waar bij ik ook een gesprek mocht hebben met de Zijne Excellentie president Chan Santokhi.Na terug komst in Nederland is mij gevraagd om een adviesraad op te zetten, om een bijdrage te leveren aan de nieuwe regering in Suriname. Als voorzitter van de adviesraad “Hart voor Suriname” en inmiddels ook met mijn 2 partners een consultancy op gezet Investment & Development Group Suriname gaan wij de potentiële investeerders adequaat begeleiden zodat zij hun projecten kunnen gaan realiseren.

ing. Irwin Bhola
Project Manager Investment & Development Group Suriname

Na mijn studie HTS Bouwkunde en bedrijfskunde heb ik bij verscheidene bedrijven gewerkt zoals, ING bank, BAM, Belast Nedam, Surimassa Industries NV.Na meer dan 30 jaren in Nederland gewerkt te hebben wou ik graag meehelpen aan de ontwikkeling van Suriname. Heb toen in 2012 de stap gedaan om samen met enkele ondernemers in Suriname onderzoek te doen in innovatie producten met Surinaamse grondstoffen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een ecologische bouwsteen die sinds kort ook geproduceerd wordt in Suriname.
Maar gezien het slechte economisch beleid van de laatste decennia heeft dat de ontwikkeling behoorlijk gestagneerd. Nu de nieuwe democratische regering sinds 25 mei 2020 is aan getreden, zal ik met mijn 2 partners mede helpen met de opbouw van Suriname.

Dhr. C.R. Chotkan
Office manager

Ben al meer dan 30 jaar in de toerisme sector bezig mijn idealen te verwezenlijken. Met up en downs heb ik enkele reisbureaus mogen  leiden. Heb ervaring op gedaan in de pakketten en container verscheping. In de reiswereld heb ik vele landen mogen bezoeken en de nieuwe ontwikkelingen meemaken. Nu met de corona pandemie is deze toeristische sector vrijwel helemaal in elkaar gezakt. Heb mij ook bezig gehouden met de politiek in Suriname. Sinds 2018 heb ik mij vanuit de diaspora organisaties mee geparticipeerd om een nieuwe regering tot stand te krijgen met de verkiezingen van 25 mei 2020. Met een overwinning voor de democratie heb ik samen met mijn 2 partners een consultancy opgezet onder de naam “Investment & Development Group Suriname”. Hiermee ga ik met mijn expertise uit de toerisme sector bijdragen voor een beter Suriname.

Onze missie is om met deze nieuwe consultancy onder de naam Investment & Development Group Suriname, de potentiële investeerders die graag willen gaan investeren in Suriname te begeleiden in samenwerking met de overheid in Suriname. De diaspora kan hierbij een belangrijke rol gaan spelen vanuit Nederland. Uw bijdrage in welke vorm dan ook is welkom.

Alleen samen kunnen wij Suriname redden !!

Voor enige informatie contacts ons!

Graag zouden wij hier van de diaspora u willen ondersteunen met onze kennis en expertise. Wij zij al 5 jaar bezig om ons netwerk vorm te geven in een platform.